Filma “Vai Satversme jau gatava?”

SF

TZPI 2014.gada 11.novembrī Latvijas Universitātes 5. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros prezentēja filmu ”Vai Satversme jau gatava?”.  Šī filma ir pirmais audiovizuālais materiāls, kas populārzinātniskā formā skatītājus tuvāk iepazīstina ar Satversmes vēsturi un tās jaunāko grozījumu – Satversmes ievadu. Par Satversmes preambulu filmā stāsta Latvijā atzīti juristi un politiķi – Solvita Āboltiņa, Gunārs Kusiņš, Egils Levits un citi. Filmu var noskatīties šeit.

Filmu, tās fragmentus (negrozot saturu) par brīvu un bez ierobežojumiem drīkst izmantot jebkurš, tostarp filmu demonstrējot auditorijai (izglītības iestādēs, konferencēs un dažādos citos pasākumos), norādot, ka filmu ir veidojis Tiesību zinātņu pētniecības institūts. Atsevišķa TZPI atļauja nav nepieciešama.

Ringolds Balodis

TZPI valdes priekšsēdētājs  Ringolds Balodis: „Satversmes ievada pieņemšana  iezīmē jaunu nacionālās ideoloģijas veidošanās stadiju. Beidzot pašsaprotamas vērtības ir formulētas augstākajā valsts likumā un ikviens var izlasīt, kas tad ir mūsu konstitucionālā identitāte”.

Prezentācijas pasākumā ievadvārdus teica filmas scenārija autors Dzintars Zaļūksnis, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags un Latvijas  Universitātes profesore Ilma Čepāne.

Zaluksnis
  Filmas scenārija autors Dzintars Zaļūksnis

Ilma Čepāne
Latvijas  Universitātes profesore Ilma Čepāne

Jānis Vanags
Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags

Comments are closed.