Grāmatas Satversmes Komentāri atvēršanas svētki

2014.gada 10.novembrī Latvijas Universitātes lielajā aulā norisinājās grāmatas „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. Vispārējie noteikumi” atvēršanas svētki. Tā ir jau trešā Satversmes zinātnisko komentāru grāmata, kurā skaidroti Latvijas valsts un Satversmes pamati. (Pasākuma video skatīt šeit)

15136198634_ca57198793_o
Foto: Saeimas Kanceleja

Grāmatu ar uzrunu atklāja Valsts prezidents Andris Bērziņš (skatīt uzrunu šeit). Pasākumā jaunajai grāmatai ceļavārdus teica arī Latvijas Universitātes (LU) rektors prof. Mārcis Auziņš, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (skatīt uzrunu šeit), Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs u.c.

_83U6362 (2)
Autors: Toms Kalniņš, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja 

DSC_8753
Foto: Saeimas Kanceleja

DSC_8737
Foto:  Saeimas Kanceleja

Grāmata ir LU zinātnisks projekts. 432 lappušu biezo izdevumu radījis autoru kolektīvs – labākie Latvijas valststiesību eksperti (tiesneši, profesori, advokāti, akadēmiķi, politologi, valodnieki). Arī šī grāmata klajā laista oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” Grāmatu apgādā.

Izdevuma pievienotā vērtība ir arī tā saturā ietvertais bagātīgais faktogrāfiskais materiāls un vēsturiskas ilustrācijas un fotogrāfijas. Piemēram, raksti par komentāru lomu Satversmes piemērošanā, komentēšanas vēsturi, ievada interpretēšanas pamatjautājumiem un vēsturisko attīstība.

„Satversmes zinātniskie komentētāji pamatā ir Zinātņu akadēmijas, Latvijas Universitātes un Juridiskās augstskolas zinātnieki, kuri darbojas Saeimas Juridiskajā birojā, Satversmes tiesā, Augstākajā tiesā, Eiropas Savienības tiesā, Eiropas Cilvēktiesību tiesā, Administratīvajā tiesā. Šī grāmata, kas ir Satversmes preambulas un I nodaļas komentārs, ir turpinājums un papildinājums jau publicētajiem VI, VII un VIII nodaļas zinātniskajiem komentāriem. (..) Šī projekta ilgums bija trīs gadi,” tapšanas gaitu priekšvārdā raksturo LU zinātniskā projekta vadītājs, Tiesību zinātņu pētniecības institūta valdes priekšsēdētājs, profesors, Dr.iur. Ringolds Balodis. „Bez kvalitatīvas tiesību zinātnes nav iespējama nedz Latvijas tiesiskās sistēmas attīstība, nedz Satversmes pamatprincipu pienācīga īstenošana. Līdz ar to Satversmes normu zinātnisku skaidrojumu nepieciešamība visupirms izriet jau no pašas valsts uzņemtajiem pienākumiem Satversmes 90.pantā [„Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”],” tā komentāru nozīmes pamatu pamatus ievadrakstā piesaka viens no autoriem Jānis Pleps.

Zinātniskā redkolēģija: prof. Dr.iur. Jautrīte Briede, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietas izpildītājs un priekšsēdētājs (1996 – 2007) prof. Dr.iur. Aivars Endziņš, akad., prof. Dr.iur. Dr.habil.sc.pol. Tālavs Jundzis, Satversmes tiesas priekšsēdētājs (2007 – 2014) Gunārs Kūtris, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Dr.iur.h.c. Egils Levits, prof. Dr.iur. Sanita Osipova, prof. Dr.iur. Jānis Rozenfelds.

DSC_8864
Foto: Jūrmalas dome

Satversme_8nod_koment

Foto: Latvijas Vēstnesis

Publikācijas medijos:

LTV1, Panorāma, 10.11.2014.

Pirmais Baltijas kanāls, 10.11.2014.

Jurista Vārds, 25.11.2014.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Preses dienests, 2014.

Saeimas Preses dienests, 10.11.2014.

Comments are closed.