Institūts ir kļuvis par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes locekli

2016. gada 29. septembrī notika Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes (turpmāk – UR KP) sēde, kurā ar vienbalsīgu lēmumu Tiesību zinātņu pētniecības institūts tika uzņemts UR KP sastāvā, kā pilntiesīgs loceklis.

UR_GR_VAKS

UR KP tika dibināta 2009. gada 16. janvārī, un tās mērķis ir, balstoties uz labas pārvaldības principu un Valsts pārvaldes iekārtas likumu, sekmēt iestādes funkciju attīstību un sniegt teorētisku atbalstu UR tiesību piemērošanas jautājumos.

Lai veicinātu dialogu starp valsts pārvaldi un sabiedrību, UR KP apvieno nevalstiskās organizācijas un ekspertus, kuru zināšanas, darbības joma un pieredze palīdz UR efektīvāk īstenot tam noteiktās funkcijas un uzdevumus.

UR KP sastāvā bez Tiesību zinātņu pētniecības institūta darbojas vēl virkne savas nozares lobistu organizācijas – Latvijas Darba devēju konfederācija, Ārvalstu investoru padome, Latvijas komercbanku asociācija, Latvijas Juristu biedrība u.c.

Vairāk lasiet Uzņēmumu reģistra mājas lapā  http://www.ur.gov.lv/?a=1216&v=lv

Dienas Bizness 20.10.2016.

 

Comments are closed.