TZPI konferences referāti tiek apkopoti grāmatā. Atvēršanas svētkus 01.06.2017. atklāj Saeimas priekšsēdētāja un AT priekšsēdētājs

Grāmatas “Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība. Valsts pārvalde, Bizness. Jurisprudence.” atvēršanas svētki tika svinēti 2017.gada 1.jūnijā Latvijas Universitātes mazajā aulā.  Grāmatā apkopotas dažādu tiesību nozaru ekspertu atziņas. Par pamatu grāmatas veidotājiem ir kalpojusi 2016.gada janvārī notikusī TZPI rīkotā zinātniskā konference „Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu ievērošanā”.  Grāmatas  mērķis ir  veicināt vienotu un konsekventu izpratni par tiesiskās drošības un paļāvības principiem Latvijā, kā arī pareizu to lietojumu.

Svinīgo pasākumu ar svētku uzrunām atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Latvijas Universitātes rektors, profesors Indriķis Muižnieks, Tiesību zinātņu pētniecības institūta (TZPI) valdes priekšsēdētājs, profesors Ringolds Balodis, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs, dr.iur. Jānis Rozenbergs, Satversmes tiesas pirmais priekšsēdētājs, profesors Jānis Endziņš un Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece, profesore Sanita Osipova.

Kā savā uzrunā norādīja Saeimas priekšsēdētāja: „Ļoti būtiski, lai cilvēki sajustu, ka visa valsts vara ir saistīta ar tiesībām. Tas nozīmē, ka ikvienā jomā valsts rīcība, kas ietekmē indivīda tiesības, ir pamatota ar likumu normām.”

Grāmatas idejas autors ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors, Tiesību zinātņu pētniecības institūta vadītājs Ringolds Balodis norādīja, ka grāmata domāta cilvēkiem, lai spētu efektīvi aizstāvēt savas tiesības pret valsts pārvaldes patvaļībām. Rakstu krājuma tapšanā savu ieguldījumu ir snieguši kopumā 19 autori, kuru vidū ir  virkne atzītu profesoru, advokātu un tiesnešu.  Rakstu krājums ir izdots ”Tiesu namu aģentūras” grāmatu apgādā.

Fotogrāfijas no grāmatas atklāšanas pasākuma pieejamas šeit.

Video no grāmatas atvēršanas pasākuma pieejams šeit.

Publikācija izdevumā “Jurista Vārds”, 13.06.2017. pieejama šeit.

Atver rakstu krājumu par tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principu, Latvijas Republikas Satversmes tiesa 05.06.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas uzruna grāmatas atvēršanas svētkos pieejama šeit. 

Comments are closed.