Pēc TZPI ierosmes Saeimā, zīmīgā datumā tiek organizēta Satversmes zinātnisko komentētāju tikšanās

Pēc Tiesību zinātņu pētniecības institūta ierosinājuma, 2017. gada 7.novembrī, Saeimā notika Satversmes II nodaļas “Saeima” komentētāju un zinātniskās redkolēģijas darba diskusija. Komentētāju tikšanās notika zīmīgā dienā – pirms 95.gadiem 1922.gada 7.novembrī plkst.12.00 stājās spēkā Latvijas Satversme un kopā sanāca pirmā Saeima.

  Foto: Ernests Dinka, Saeimas Administrācija

Svinīgajā pasākumā, kurā dalību ņēma bijušie Saeimas priekšsēdētāji un Saeimas deputāti, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece pateicās Tiesību zinātņu pētniecības institūta vadītājam un Satversmes komentāru projekta vadītājam Ringoldam Balodim, par to, ka viņš ir sapulcinājis zinātnieku kolektīvu, lai uzsāktu darbu pie Satversmes noslēdzošā komentāru izdevuma. Kā savā runā uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja “Simboliski, ka šodien Saeimā uz darba diskusiju pulcējas Satversmes komentētāji – tiesībzinātņu lietpratēji, kuri zinātniska projekta ietvaros skaidro mūsu valsts pamatlikuma lakoniskos pantus. Gan Satversmes komentāru projekta vadītājam, gan visiem redkolēģijas locekļiem es vēlu veiksmi darbā un, lai visus pavada Satversmes gars!”

Pēc svinīgā pasākuma darba diskusijā redkolēģijas locekļi ar pētniekiem apsprieda komentāru rakstīšanas metodoloģiju, izmantojamos terminus un izpildes termiņus. Diskusijā piedalījās projekta redkolēģijas locekļi Gunārs Kusiņš, Jānis Rozenfelds, Kalvis Torgāns, Gaidis Bērziņš, Aivars Endziņš, Sanita Osipova, Dina Meistere, kā arī komentētāji Edgars Pastars, Inese Lībiņa – Egnere, Edvīns Danovskis, Artūrs Caics, Laila Medina, Inese Gailīte, Viola Supe, Anita Kovaļevska, Inese Ņikuļceva, Alla Spale, Lauris Rasnačs, Agris Bitāns. Satversmes II nodaļas “Saeima” komentāri varētu nonākt pie lasītājiem nedaudz vairāk kā pēc gada.

Šobrīd no 8 Satversmes nodaļām ir izkomentēts Satversmes ievads un Satversmes I, III, IV, VI, VII un VIII nodaļa. Satversmes V nodaļa ’’Likumdošana’’, drīzumā tiks nodota ’’Latvijas Vēstnesim’’ publicēšanai.

Vairāk bildes skatīt šeit.

Aicinot godāt Latvijas parlamentārisma tradīcijas un Satversmi,  Jurista Vārds, 14.11.2017.

Comments are closed.