TZPI valdes priekšsēdētājam Ringoldam Balodim piešķirta Tieslietu sistēmas Goda zīme

TZPI valdes priekšsedētājam Ringoldam Balodim š. g.  3. maijā Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pasniedza Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi. Augstais apbalvojums piešķirts par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un judikatūras attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stirpināšānā, kā arī īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē, starpvalstu attiecību veidošanās un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.

Augstais valsts apbalvojums ir apliecinājums tam, ka paveiktais sabiedrības patriotisma un valstiskuma apziņas veicināšanā, kā arī zinātniski pētnieciskajā darbā ir bijis noderīgs sabiedrībai un ir valsts novērtēts. Šāda atzinība sniedz gandarījumu par paveikto un nepārprotami rosina uz tālāku neatlaidīgu darbu, turpinot jau iesākto,” par saņemto apbalvojumu stāsta R.Balodis.

Tieslietu sistēmas Goda zīmes tiek pasniegtas ar mērķi izcelt īpašus sasniegumus un ieguldījumu Latvijas Republikas tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā. Par apbalvojumu piešķiršanu lemj Tieslietu sistēmas apbalvošanas padome, kuras sastāvā ir tieslietu ministrs, ģenerālprokurs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Satversmes tiesas priekšsēdētājs un pārstāvji no Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes.

Comments are closed.