Konferences programma 29.09.2020.

Sekcija Nr.1 “Kredītiestāžu darbības un uzraudzības juridiskie aspekti” plkst. 9.00 (LU Lielais Auls, Raiņa bulvāris 19) Moderators profesors Ringolds Balodis 

Pasākumu klātienē var apmeklēt tikai ar iepriekšēju reģistrāciju. Sekcijai Nr.1 tiks nodrošināta arī tiešraide, kas būs skatāma šeit.

8.30-9.00REĢISTRĀCIJA2.STĀVS
9.00-9.30UZRUNAS:
Valsts prezidents Egils Levits
Ģenerālprokurors Juris Stukāns
Tiesībsargs Juris Jansons
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja, profesore Inna Šteinbuka
LIELAIS AULS
9.30-9.50IEVADREFERĀTS: Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, LZA  korespondētājloceklis  profesors, Dr.oec. Gundars Bērziņš ’’Banku Biznesa modeļu izaicinājumi modernajā pasaulē”LIELAIS AULS
9.50-10.35REFERĀTI:
Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs, Dr.iur. Jānis Rozenbergs “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija- normatīvā regulējuma attīstība Latvijā”
Ģenerālprokurors, Dr.iur. Juris Stukāns “Bankas klienta kontā esošo finanšu līdzekļu atzīšana par noziedzīgi iegūtiem”
Profesors, Dr.iur. Jānis Kārkliņš ‘‘Banku klientu tiesības Satversmes 105.panta gaismā”
LIELAIS AULS
10.35-10.55KAFIJAS PAUZE2.STĀVS
10.55-12.25REFERĀTI:
Bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs, Gunārs Kūtris “Iesaldēšana, arestēšana un konfiskācija: Cilvēktiesības un kriminālprocesa intereses bankas kontos”
Prokurors, Dr.iur. Juris Juriss “Atsevišķi risinājumi Kriminālprocesa likuma tvērumā, atzīstot mantu par noziedzīgi iegūtu. Cik esam efektīvi mantas noziedzīgās izcelsmes konstatēšanā?“
Profesors, Dr.iur. Ringolds Balodis ”Likumdevēja kontrole banku lietās: parlamentāro izmeklēšanu izaicinājumi un secinājumi”
Zvērināts advokāts, Dr.iur. Aivars Lošmanis “FKTK pievienošana Latvijas Bankai: nepieciešamība vai politiķu iegriba?“
Docents, Dr.iur. Edvīns Danovskis ”Regulatoru darbības uzraudzība: tiesu varas un likumdevēja kontroles robežas”
Zvērināts advokāts, Dr.iur. Artis Stucka ”Banku maksātnespējas administratoru izvirzīšanas praktiskie un juridiskie aspekti”
LIELAIS AULS
12.25-13.05KAFIJAS PAUZE2.STĀVS
13.05-14.20REFERĀTI:
Personas datu aizsardzības speciālists Māris Ruķeris 
“Publisko iestāžu informācijas pieprasījumu statuss un obligātie apsvērumi privātuma neaizskaramības kontekstā” 
Juriste, pētniece, Mg.iur., Mg. paed., Oec.  Marita Oliņa 
„Banku pakalpojumu transformācija un cilvēktiesību ierobežojuma pamatotība” 
Zvērināta advokāte Evija Novicāne
“Banku valdes locekļu civiltiesiskā atbildība par AML/CFT noteikumu pārkāpumu”
Doktorants Armands Smans
“Noguldījuma likumīgās izcelsmes pierādīšana kriminālprocesā” 
Doktorants Pauls Zeņķis  
”Kredītiestādes darbības ierobežojumi, kā bankas un tās akcionāru īpašumtiesību ierobežojums” 
LIELAIS AULS
1.SEKCIJAS NOSLĒGUMS

Konferences turpinājums tiešsaistē Banku augstskolas youtube kanālā: https://www.youtube.com/channel/UCf2UIR9S_rDYqwd-jarCbLA, vairāk informācijas augstskolas tīmekļa vietnē: https://www.ba.lv. Tiešsaistē sekcija Nr.2 ’’Banku sektora attīstība un izaicinājumi: digitalizācija, regulatīvā vide un globālie  riski’’ sākas plkst. 14:35. Moderators Banku augstskolas rekora vietas izpildītājs, prorektors pētniecības un attīstības jautājumos  Andris Nātriņš 

14.40-16.25REFERĀTI:
Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere “Patieso labuma guvēju reģistru loma bankām, iepazīstot savus klientus”
Profesore, Dr.sc.admin. Inese Mavļutova, Mārcis Ozoliņš ”Ārējās vides faktoru un ģeopolitisko notikumu ietekme uz kredītiestāžu finanšu plānošanu”
Profesore, Dr.oec. Inna Romānova, Profesore, Dr.oec.  Ramona Rupeika-Apoga “FinTech Latvijā”
Profesore, Dr.oec.  Ramona Rupeika-Apoga, Profesore, Dr.oec. Inna Romānova
“Bankas stabilitāti ietekmējošie faktori”
Docente, Mag.oec. Tatjana Mavrenko
”Krājaizdevu sabiedrības kā alternatīvas bankām”
Docente Jekaterina  Kuzmina “Eiropas komercbankas COVID-19 laikā” 
Docents, Dr.oec.  Andris Fomins Docents, Dr.oec.  Aivars Spilbergs,  Māris Krastiņš ”Bezdarba ietekme uz aizņēmēja individuālo kredītrisku Latvijā”
TIEŠSAISTE
16.25- 16.40PAUZETIEŠSAISTE
16.40-18.00REFERĀTI:
Docents, Dr.oec.  Aivars Spilbergs
“Banku risku pārvaldības prioritātes mainīgajā pasaulē”
Banku augstskolas rektora vietas izpildītājs, prorektors pētniecības un attīstības jautājumos Andris Nātriņš “Regulatīvās vides izaicinājumi un digitālās transformācijas iespējas banku konkurētspējas aspektā”
Asociētais profesors, Dr.iur. Aldis Lieljuksis     
“Aktuālās problēmas starptautisko sankciju īstenošanā kredītiestādēs un finanšu institūcijās”
Docents, Dr.iur. Jānis Grasis “Patiesā labuma guvēja izpratnes attīstība Latvijas komercbanku sektorā (1990-2020)” 
Doktorante Tatjana Jukna “Repo darījumu transformācija tehnoloģiju un normatīva regulējuma ietekmē” 
TIEŠSAISTE
2.SEKCIJAS NOSLĒGUMS