TZPI konferences referāti tiek apkopoti grāmatā. Atvēršanas svētkus 01.06.2017. atklāj Saeimas priekšsēdētāja un AT priekšsēdētājs

Grāmatas “Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība. Valsts pārvalde, Bizness. Jurisprudence.” atvēršanas svētki tika svinēti 2017.gada 1.jūnijā Latvijas Universitātes mazajā aulā.  Grāmatā apkopotas dažādu tiesību nozaru ekspertu atziņas. Par pamatu grāmatas veidotājiem ir kalpojusi 2016.gada janvārī notikusī TZPI rīkotā zinātniskā konference „Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu ievērošanā”.  Grāmatas  mērķis ir  veicināt vienotu un konsekventu izpratni par tiesiskās drošības un paļāvības principiem Latvijā, kā arī pareizu to lietojumu.

Read more »

Valsts prezidents kopā ar Ministru prezidentu svinīgi atklāj ar mūsu atbalstu iznākušu izdevumu

2017.gada 31.maijā Rīgas pils Svētku zālē norisinājās grāmatas “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Valsts prezidents. Ministru kabinets” atvēršanas svētki. Tā ir jau ceturtā Satversmes zinātnisko komentāru grāmata, kurā komentētas ir III un IV Satversmes nodaļas, kas nosaka Valsts prezidenta un Ministru kabineta darbu. Grāmata iznākusi ar Tiesību zinātņu pētniecības institūta tiešu atbalstu.

Read more »

Saeimas darba grupa, kuru vada institūta vadītājs: Valsts prezidenta ievēlēšanas leģitimitāti jāstiprina!

Pēc vairāk nekā divu gadu darba Saeimas Juridiskās komisijas deputātu darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai ir nākusi klajā ar atzinumu, kurā secināts, ka esošā Valsts prezidenta ievēlēšanas kārtība ir jāmaina.

Read more »

Grāmatas “Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā” atklāšanas svētki

“Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā izdota grāmata “Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā”. Tās atvēršanas svētki notika 2016.gada 14. novembrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā. 

PIK_GRAMATA

Read more »

TZPI 13.10.2016. sarīko starptautisku konferenci, kurā piedalās eksperti no visām Eiropas savienības dalībvalstīm

No 2016. gada 13. – 16. oktobrim  Tiesību zinātņu pētniecības institūts, sadarbībā ar Eiropas Valsts un Baznīcas konsorciju, Jūrmalas pilsētu, Rietumu banku un ar Latvijas Republikas Aizsardzības un Tieslietu ministriju, Saeimas un Latvijas Universitātes atbalstu rīkoja starptautisku konferenci par kapelānu darbību Eiropas Savienības dalībvalstīs.

kopbilde_consortium

Read more »

Institūts ir ieguvis pārstāvniecību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO)

EDSO_ODHIR

Tiesību zinātņu pētniecības institūts ir ieguvis pārstāvniecību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO), kas ir pasaulē lielākā reģionālā starpvaldību organizācija drošības jomā. Institūts, realizējot savu mērķi, stiprinās pamattiesības pasaulē!

Tiesību zinātņu pētniecības institūta vadītājs profesors Ringolds Balodis ir izvēlēts par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja (OSCE/ODIHR) Ekspertu padomes locekli reliģijas brīvības jautājumos (Member of the Panel of Experts on Freedom of Belief). Šā gada oktobra sākumā ir notikusi pirmā ekspertu tikšanās Varšavā, kur uzsākts darbs pie konkrētu vadlīniju izstrādes valstīm.

Vairāk lasiet šeit.

TZPI 29.09.2016. tiek uzņemts Uzņēmumu reģistra Konsultatīvajā padomē

2016. gada 29. septembrī notika Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes (turpmāk – UR KP) sēde, kurā ar vienbalsīgu lēmumu Tiesību zinātņu pētniecības institūts tika uzņemts UR KP sastāvā, kā pilntiesīgs loceklis.

 Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki pēc 2019. gada 11. decembra sēdes

Read more »

TZPI sarīko 29.01.2016. konferenci par vispārējiem tiesību principiem

Tiesību zinātņu pētniecības institūts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, laikrakstu “Dienas Bizness” un žurnālu “Jurista Vārds” 2016.gada 29. janvārī rīkoja zinātnisku konferenci „Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu ievērošanā”.

kopbilde_md
Read more »

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece TZPI pasniedz atzinības rakstu

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Foto: Latvijas Republikas Saeima

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece atzinīgi vērtē Tiesību zinātņu pētniecības institūta ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā un Latvijas valsts nacionālās tiesību sistēmas skaidrošanā. 2016.gada janvārī Saeimas priekšsēdētāja TZPI un tās valdes priekšsēdētājam pasniedza atznības rakstu.

Satversmei 95!

Saeimā par godu Satversmes pieņemšanas 95. gadadienai veltītu diskusiju iesāka ar TZPI filmas fragmentu un Saeimas priekšsēdētajas un Satversmes tiesas priekšsēdētāja uzrunām. Diskusiju vadīja TZPI vadītājs Ringolds Balodis

 

DSC_8622 Read more »