TZPI kopā ar Banku augstskolu nolemj organizēt zinātnisko konferenci ’’Bankas mainīgajā pasaulē’’

Bankas kā institūcijas nav piedzīvojušas apokalipsi vai banku darbības beigas, kā to vēstīja daudzi eksperti pēc 2009.gada finanšu krīzes vai dažus gadus vēlāk, kad savu uzvaras gājienu uzsāka finanšu tehnoloģiju (fintech) uzņēmumi. Tomēr nav noliedzams fakts, ka banku industrija pēdējos desmit gados, tāpat kā finanšu pakalpojumu sektors kopumā piedzīvo radikālas pārmaiņas, kuru iznākumu vai iespējamo stabilas attīstības tendenci šobrīd būtu  pāragri prognozēt. 

Tas, kur akadēmiskai zinātnei un praktiķiem būtu jāiedziļinās ir nozīmīgākās sistēmiskās mijiedarbības, pārmaiņu priekšvēstneši un faktori, kas radītu iespēju novērtēt finanšu pakalpojumu sektora un banku industrijas pašreizējo statusu, kā arī stratēģiskās plānošanas konsekvences politikas veidotāju, regulatoru un nozares uzņēmumu līmenī. 

Šajā kontekstā ir daži acīmredzami un nepārprotami dominējoši pārmaiņu aspekti, kas ietekmē banku biznesu – tehnoloģisko līdzinieku piedāvātie risinājumi pieaugošajai digitālo risinājumu cienītāju vai lietotāju kohortai, un, protams – arī arvien stingrākās regulējuma prasības globālā mērogā, tostarp tādas, kas paredz arvien detalizētāku klientu finanšu plūsmu pārzināšanu. Šo aspektu analīze rada nepieciešamību veidot starpdisciplināras pētnieku vai ekspertu grupas, jo pilnvērtīgu izpratni par bankām mainīgajā pasaulē un dzīvotspējīgiem to biznesa modeļiem  ir iespējams iegūt apvienojot tiesību zinātnieku, finansistu, ekonomistu un digitālo tehnoloģiju pārzinātāju kompetenču jomas. Tāpēc Tiesību zinātņu pētniecības institūts (TZPI) sadarbībā ar Banku augstskolu, Latvijas Universitāti (LU), Dienas Bizness, Jurista Vārds un Lursoft nākamā gada pavasarī rīkos zinātnisku konferenci banku jomā ar nosaukumu ’’Bankas mainīgajā pasaulē’’.

Konference norisināsies divas dienas 2020. gada 22.aprīlī. un 23.aprīlī, tā notiks Latvijas Universitātes Lielajā Aulā (Rīga, Raiņa bulvāris 19) un Banku augstskolas (Krišjāņa Valdemāra iela 161) konferenču zālē.

Svinīgā atklāšana un konferences sesijas ir iecerētas translēt tiešraidē LU mājaslapā, Dienas Bizness mājaslapā,  tāpat pasākums saglabāsies ierakstā, lai ikviens interesents varētu noskatīties referātus arī pēc konferences. Konferenci iecerēts sākt ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāna, profesora Gundara Bērziņa ievadreferātu LU Mazajā aulā, bet noslēgt ar apaļā galda diskusiju Banku augstskolā par šā brīža banku sektora izaicinājumiem, lai meklētu atbildi jautājumam: kā līdzsvarot regulējuma slodzi un biznesa turpināšanas iespējas. Konferenci plānots noslēgt ar paneļdiskusiju, kuru uzņēmies vadīt Banku augstskolas prorektors Andris Nātriņš.

Konferencē ar referātiem uzstāsies zinātnieki, lietpratēji un arī amatpersonas no Banku augstskolas, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Tieslietu ministrijas, Rīgas apgabaltiesas, Ģenerālprokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra: Edvīns Danovskis, Ringolds Balodis, Jānis Kārkliņš,  Laila Medin, Māris Ruķeris, Juris Stukāns, Artis Stucka, Gaidis Bērziņš, Jānis Grasis,  Juris Juriss, Aldis Lieljukstis, Jānis Rozenbergs, Gunārs Kūtris,  Agnese Rudzīte, Guna Paidere, Kristīne Strada Rozenberga, Lauris Liepa, Jekaterina Kuzmina, Aivars Spilbergs Andris Fomins, Inna RomānovaRamona Rupeika-Apoga u.c.

Lai padziļināti izpētītu sabiedrības viedokli par šobrīd notiekošo finanšu sektorā, konferences vajadzībām pētījumu centrā SKDS ir pasūtīts pētījums. Aptaujas ietvaros tiek aptaujāti gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji. 

Konferencē tiks aptverti dažādi ar kredītiestāžu darbību saistīti temati: Eiropas Centrālās Bankas jaunā ekonomiskā politika, regulatoru darbības uzraudzība, banku risku pārvaldība un banku klientu tiesības, informācijas sniegšanas pieprasījumi, banku maksātnespējas un likvidācijas jautājumi, banku risku pārvaldība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, iesaldēšanas, arestēšanas un konfiskācijas problemātika.

Publikācijas par konferenci var apskatīt šeit.

Comments are closed.