Par TZPI

Vēloties popularizēt Latvijas nacionālās tiesību sistēmas savdabību un līdz ar to veicināt sabiedrībā veselīgu nacionālo pašlepnumu, virkne juristu 2013. gadā izveidoja Tiesību zinātņu pētniecības institūtu (turpmāk – Institūts). Lielākā daļa no Institūta dibinātājiem ir tiesību zinātņu doktori, kuru vēlme bija pētīt ar dažādām tiesību apakšnozarēm saistītus tiesībpolitiskus jautājumus, tādejādi sekmējot augsti kvalificētu zinātniskās pētniecības darbu juridiskajā zinātnē.

Organizācijas darbība jau sākotnēji tika novērtēta kā valstiski nozīmīga, kamdēļ Valsts ieņēmumu dienests Institūtam  piešķīra sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Institūts aktīvi darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā: piemēram,  kļūstot par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes locekli, kā arī publiski, plašsaziņas līdzekļos paužot viedokli par būtiskiem jautājumiem.

Tāpat ar Institūtu, balstoties uz sadarbības līgumiem, aktīvi sadarbojas Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitāte, Tieslietu ministrija u.c.

Institūta atbalstītāji un sadarbības partneri ir arī Aizsardzības ministrija, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, “Latvijas Vēstnesis”, ’’Jurista Vārds’’, ’’Dienas Bizness’’, Jūrmalas pašvaldība, vairāki vadošo Latvijas advokātu biroji, kā arī virkne sabiedrībā zināmu cilvēku.

Institūta darbību ir atzinīgi novērtējuši Tiesu namu aģentūra un Saeima.

Ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes centrālo lomu latviskā konstitucionālisma attīstībā, Institūts kopš tā darbības pirmsākumiem cenšas popularizēt kā Satversmi tā arī galvenos valstiskos simbolus – karogu, latviešu valodu, ģerboni un, protams, pašu Latvijas valsts pamatlikumu. Jau vairākus gadus Institūts ir zinātniskā projekta “Latvijas Republikas Satversmes komentāri” (2014, 2017), “Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā” (2016), “Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība. Valsts pārvalde, Bizness. Jurisprudence.” (2017) izdevumu oficiālais atbalstītājs. Visas minētās grāmatas Latvijā stiprina tiesisko vidi un nacionālu valsti kā augstāko vērtību. Institūta paspārnē ir tapušas arī divas populārzinātniskas filmas “Vai Satversme jau gatava?” (2014) un “Latvijas valsts simboli” (2015), kas veidotas nolūkā uzrunāt pilsonisko sabiedrību, īpaši jaunatni, par konstitucionāliem jautājumiem.  Filmas ir rādītas, kā nacionālā televīzijā, tā arī Latvijas Universitātes rīkotajās starptautiskās zinātniskajās konferencēs, vispārizglītojošās skolās un Saeimas namā. Tās ir pirmās latviešu juristu veidotās filmas, kuras domātas ne tikai pašapziņas celšanai, bet ir noderīgas arī kā mācību materiāls, valsts pamatlikumu – Satversmi, apgūstot.

Institūta aktīvā rosība ir bijusi par pamatu reģionālam zīmējumu un eseju konkursam “Kas ir Latvijas valsts?” (2014) vispārizglītojošās skolās. Konkursa uzvarētājus apsveica Saeimas priekšsēdētāja un Jūrmalas mērs. Tāpat institūts ir organizējis arī divas konferences par aktuāliem tiesībpolitiskiem jautājumiem. Nacionāla līmeņa konference “Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu ievērošanā” (2016) pulcēja tiesnešus, profesorus, advokātus, ierēdņus, uzņēmējus un arodbiedrību pārstāvjus, kas analizēja  atsevišķu vispārējo tiesību principu darbību valstī. Starptautiskā zinātniskā konference ’’Reliģisko organizāciju darbība publiskās institūcijās’’ (2016). Ja pirmā konference pulcēja tiesnešus, advokātus un valsts pārvaldes darbiniekus, tad otrā valstu valsts un baznīcas attiecību ekspertus no Itālijas, Vācijas, Beļģijas, Francijas, Dānijas, Zviedrijas, Igaunijas, Rumānijas, Polijas, Slovākijas, Čehijas, Lietuvas u.c.

Par TZPI izveidi un darbību:

Ievads no grāmatas “Vispārējie tiesību principi. Tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība”

Ievadvārdi no grāmatas “Tiesas un mediju komunikācija”

Par TZPI angļu valodā (ENG)

Biedrības reģistrācijas apliecība

Vietne izveidota balstoties uz Tiesību zinātņu pētniecības institūta vienošanos ar Latvijas Universitāti par sadarbību tiesību zinātnes pētniecības attīstības sekmēšanā.