Par Latvijas evanģēliski Luteriskās baznīcas likumu

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darba grupa

12.Saeimas debates par LELB likuma grozījumiem pirmajā lasījumā

LELB likuma grozījumi

Baznīcas skaidrojums par LELB likuma grozījumiem

Darba grupas 1.sēde 08.05.2018.

Vairāk foto skatīt šeit.
Sēdes protokolu skatīt šeit.

Darba grupas 2.sēde 15.05.2018.

Vairāk foto skatīt šeit.
Sēdes protokolu skatīt šeit.

Darba grupas 3.sēde 05.06.2018.

Sēdes protokolu skatīt šeit.

Sēdes materiāli:
Satversmes tiesas sprieduma ietekme uz reliģisko organizāciju reģistrāciju, Uzņēmumu reģistrs
Tieslietu ministrija par Satversmes tiesas spriedumu un Reliģisko organizāciju likumu
Par Satversmes tiesas sprieduma ietekmi uz reliģisko organizāciju īpašuma strīdiem, Jānis Kārkliņš
Egila Levita secinājumi par Baznīcas regulējuma risinājumiem