TZPI grāmatas

Biedrības statūtos ir noteikts, ka TZPI pēta ar dažādām tiesību apakšnozarēm saistītus tiesībpolitiskus  jautājumus un organizē biedrības biedru zinātnisko pētījumu izdošanu un popularizēšanu.

TZPI līdz šim ir, apkopojot ekspertu viedokļus, izdevusi 3 grāmatas:

Gramatas nosaukumsIzdevējsRedakcija vai
redkolēģijas vadītājs
Izdošanas gads
Tiesas un mediju komunikācija. Sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesuLatvijas VēstnesisRingolds Balodis2019.gads
Assistance in Public InstitutionsEuropean Consortium for Church and State ResearchRingolds Balodis,
Rodrigues Blanco Miguel
2018.gads
Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība. Valsts pārvalde, Bizness. Jurisprudence.Tiesu namu aģentūraRingolds Balodis2017.gads