Vispārējie tiesību principi

Satversmes tiesas tiesnese, profesore, dr.iur. Daiga Rezevska „Tiesiskās drošības un paļāvības princips – būtiski tiesiskas valsts principa elementi”

Satversmes Tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele Satversmes tiesas loma konsticionālo principu aizsardzībā un piemērošanā (Jurista Vārds, 21.11.2017.)

Tēzes no zinātniskās konferences ”Vispārējie Tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība. Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence.“ referātiem:

Satversmes tiesas tiesnese, profesore, dr.iur. Ineta Ziemele “Tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principi starptautiskajās tiesībās”

Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits “Tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principi attiecībā uz likumdevēju Eiropas Savienības tiesībās”

Zvērināts advokāts, asoc.prof., dr.iur. Jānis Kārkliņš „Tiesiskās drošības princips privāttiesībās”

Satversmes tiesas tiesnesis, asoc.prof, dr.iur. Kaspars Balodis „Tiesiskās paļāvības princips Satversmes tiesas judikatūrā”

LU Juridiskās fakultātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra direktore, profesore, dr.iur. Kristīne Strada – Rozenberga „Tiesiskā paļāvība, noteiktība un stabilitāte krimināltiesībās un kriminālprocesā”

Augstākās tiesas tiesnese, profesore, dr.iur. Jautrīte Briede „Tiesiskā paļāvība administratīvajās tiesības”

Zvērināts advokāts, Latvijas Universitātes lektors Lauris Liepa „Personu tiesiskās paļāvības aizsardzība vai sabiedrības intereses: Quo vadis?”

BA “Turība” lektors dr.iur. Māris Onževs “Tiesiskā paļāvība uzņēmējdarbībā”

Publisko tiesību institūta vadītājs Arvīds Dravnieks „Vispārēji tiesību principi valsts pārvaldē: tiesiskā paļāvība”

Augstākās tiesas tiesnesis, asoc. profesors, dr.iur. Jānis Neimanis “Pastāvība tiesas spriešanā”

Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa “Tiesiskā paļāvība patērētāju tiesību aizsardzībā”

VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā Dace Pelēkā „Tiesiskā paļāvība nodokļu administrēšanā”

Galvenā valsts notāre Guna Paidere „Tiesiskās paļāvības princips Uzņēmumu reģistra praksē”

LU Medicīnas fakultātes docente, dr.iur. Solvita Olsena, Mg. iur., MD, zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns „Tiesiskās paļāvības princips veselības aprūpes kvotu žņaugos”

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča „Pašvaldības tiesības un tiesiskās paļāvības principa korelācija”

Zvērināts advokāts Aldis Gobzems “Morālā kaitējuma izpratne un tiesiskā paļāvība uz pilnīgu kaitējuma kompensāciju”

Tiesībsargs Juris Jansons „Tiesiskā paļāvība uz valsts nodrošinātu izglītību”

Zvērināts advokāts Sandis Bērtaitis “Tiesiskās paļāvības princips enerģētikā: subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērs”

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības konsultants darba tiesību jautājumos Kaspars Rācenājs „Tiesiskā paļāvība nodarbinātības attiecībās”

Datu valsts inspekcijas direktore (2001.- 2015.) Signe Plūmiņa „Tiesiskā paļāvība un personas datu aizsardzība”

LR prokuratūras Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks Viesturs Burkāns „Tiesiskās paļāvības princips noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumu risināšanā”