Konstitūcijas teorija


LATVIJAS KONSTITUCIONĀLO TIESĪBU ATTĪSTĪBA


The Delvelompment of Constitutional and Administrative Law in Latvia
after the Restorationof Independance” angl. (2013)


Konstitūcija


Konstitūcijas jēdziens  (J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane, 2014)
Konstitūcijas grozīšana (J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane, 2004)


 

likumdevējs


Parlamentārās kontroles institūta ģenēze un vēsturiskā attīstība (A. Kuzņecovs)


Valsts iekārta


Republika (J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane, 2014)
Demokrātiska republika (J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane, 2004)
Žana Bodēna mācība par suverenitāti un suverinitātes idejas attīstība (J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane, 2004)
Sociālas valsts īstenošanās (J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane, 2004)
Racionālais parlamentārisms (J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane, 2014)


  Valsts Galva


Valsts galvas aizstāšanas institūts Latvijā un citās ES valstīs (A. Kārkliņa)
Pusprezidentāla republika (J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane, 2004)
Koleģiāls valsts galva (J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane, 2004)
Valsts galvas politiskā atbildība  (J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane, 2014)


Konstitucionālā tiesa


Konstitucionālā sūdzība (A. Rodiņa, 2006)
Konstitucionālās tiesas spriedumu sekas (J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane, 2014)


Cilvēktiesības


Cilvēktiesību ierobežošana (J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane, 2014)