Mūs atbalsta

Ar jēdzienu “atbalstītājs” mēs saprotam tās fiziskas un juridiskas personas, kas  TZPI projektu realizēšanā ir sniegušas finansiālu, metodoloģisku vai praktisku (kā intelektuālu tā tehnisku) palīdzību.
Vistuvāk šai izpratnei ir vārda angliskais analogs “contributor”, kuram latviskajā tulkojumā ir trīs nozīmes:
1. atbalstītājs; veicinātājs;
2. ziedotājs;
3. (grāmatas) līdzautors.

LVS

DB

JV

LV_0

LU_0

jurmalas-log

Logo LV

LZA_BIG3

Latvijas_Instituts_Logo.svg

Tihonovs_logo

logo

UR_LOGO