TZPI goda biedrs Egils Levits

Saskaņā ar TZPI statūtu 13.punktu, Biedrības sapulce ir tiesīga iecelt goda biedrus. Šādiem goda biedriem saskaņā ar statūtiem ir biedru tiesības, bet nav pienākumu. Tāpat goda biedriem nav tiesības piedalīties Biedrības pārvaldē. 

Egila Levita profesionālā darbība atbilst TZPI augstajiem mērķiem un viņš ilgus gadus ir cieši sadarbojies ar Biedrību ņemdams dalību veselu deviņu Biedrības realizēto, atbalstīto un līdzfinansēto projektu un pasākumu:

  1. TZPI veidotajās populārzinātniskajās filmās: “Vai Satversme jau gatava?” un “Latvijas valsts simboli”
  2. Ar referātiem un uzrunām piedalījies TZPI orgnaizētajās zinātniskajās konferencēs: „Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu ievērošanā”; „Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā”
  3. Ar rakstiem, komentāriem un viedokli dalījies arī TZPI izdotajās grāmatās: ’’Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā 1.Parlaments. Parlamentārā kontrole.’’; “Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība. Valsts pārvalde, Bizness. Jurisprudence.”; “Tiesas un mediju komunikācija. Sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu” un ņēmis dalību Satversmes komentāru 1, 3, 4 un 5 nodaļas vairāku pantu komentēšanā.

Ņemot vērā Egila Levita līdzšinējo iesaisti un viņa profesionālo devumu biedrības organizētajos projektos un pasākumos, TZPI 2019.gada 9.decembra biedru sapulcē pieņēma lēmumu par pirmo biedrības goda biedru iecelt Latvijas Republikas Valsts prezidentu Egilu Levitu.

Lai informētu Egilu Levitu par biedrības goda biedra statusu, TZPI valdes priekšsēdētājs ar biedrības pārstāvjiem 2020.gada 15.janvārī tikās ar Valsts prezidentu, pateicās par  līdzšinējo sadarbību, cerot arī turpmāk uz viņa iesaisti tiesībzinātnes pētnieciskajā darbā, un pasniedza goda biedra apliecinājumu.

TZPI valdes priekšsēdētājs Ringolds Balodis pasniedz Valsts prezidentam Egilam Levitam TZPI goda biedra apliecinājumu.
Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

TZPI pārstāvji: TZPI valdes priekšsēdētājs, Profesors Ringolds Balodis, asoc. Profesors Jānis Kārkliņš, Banku augstskolas prorektors Andris Nātriņš un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Dr.iur. Jānis Rozenbergs tiekas ar Valsts prezidentu Egilu Levitu.
Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja