Tiesu spriedumi

ECT spriedumu apkopojumi par Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9.pants – Domu, pārliecības un ticības brīvība skatīt šeit. 

ECT spriedumu apkopojumu skatīt šeit.

Latvijas tiesu spriedumi