Saeima


Saeimas Deputāti un saeimas struktūras


Senāta Apvienotās sapulces 26.05.1922. spriedums Viļa Dermaņa lietā
Apkopojums par Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentu deputātu kriminālprocesuālo imunitāti
Apkopojums par parlamenta deputāta zvērestu Eiropas Savienībā
Deputāta zvērests un atbildība par tā laušanu (A. Kārkliņa)
Egila Levita 26.09.2016 atzinums ’’Par Saeimas prezidiju un Satversmes 16. panta grozīšanu’’, kas iesniegts Juridiskās komisijas Saeimas kārtības ruļļa darba grupai


Likumdošana


Likumprojekta izskatīšana komisijās un likumprojekta lasījumi (J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane, 2014)
Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšlikums par Saeimas analītiskā dienesta izveidi
Vai Saeimai nepieciešams likumdošanas analīzes dienests?
Ziemele: Latvijā trūkst plašāka mēroga skatījuma
Valsts Prezidenta R. Vējoņa vēstule par likumu kvalitātes uzlabošanu
Kas jādara, lai uzlabotu likumdošanas kvalitāti Latvijā?
Likumdošanas procesa norise un kvalitāte – no Saeimas skatupunkta
Sabiedrībai jāsaprot, kas notiek Saeimā


Parlamentārā kontrole


parlamentārā izmeklēšana

Balodis R. Parlamentāru (parlamentārisku) izmeklēšanas komisiju statuss un to loma valsts pārvaldībā. Jurista Vārds, 12.05.2015., Nr.19
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas Latvijas Republikā: teorija, prakse un secinājumi 
Kalniņš V., Litvins G. Pat ja gribēja kā labāk, sanāca.. Jurista Vārds, 11.11.2008., Nr. 43
Satversmes tiesas 01.10.1999. spriedums lietā Nr. 03-05 (99). Par Saeimas 1999. gada 29. aprīļa lēmuma par Telekomunikācijas tarifu padomi 1.punkta un 4.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 57.pantam un citiem likumiem
Saeimas kārtības ruļļa 18.03.1930. grozījums