Valsts Prezidents


VALSTS PREZIDENTA INSTITŪCIJAS PASPĀRNĒ VEIKTIE PĒTĪJUMI


VP KTK  viedoklis par Saeimas priekšlaicīgu vēlēšanu mehānisma pilnveidošanu (30.04.2008.)
VP KTK viedoklis par Saeimas apstiprinājuma nepieciešamību liela apjoma aizņēmumu saņemšanai (18.01.2010.)
VP KTK viedoklis par elektronisko plašsaziņas līdzekļu tiesisko regulējumu demokrātiskas valsts iekārtā (24.05.2010.)
VP KTK viedoklis par Valsts prezidenta funkcijām Latvijas parlamentārās demokrātijas sistēmas ietvaros (10.05.2011.)
VP KTK viedoklis par iespējamo ministra noteikumu satversmību (31.05.2011.)
VP KTK viedoklis par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu (17.09.2012.)

EGPP priekšlikumi “Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas iespējas” (08.02.2013.)
EGPP priekšlikumi „Ministru kabineta darba pilnveidošanas iespējas” (13.09.2013.)
EGPP priekšlikumi “Politisko partiju sistēmas pilnveidošanas iespējas” (26.11.2014.)
EGPP priekšlikumi„Patstāvīgo iestāžu darbības pilnveidošanas iespējas” (22.05.2015.)

 

Saeimas darba grupas Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai atzinums (25.04.2017.)


 Valsts prezidenta ievēlēšana


Ieskats Valsts prezidenta ievēlēšanas procesa vēsturē
Kuru pēc skaita Valsts prezidentu vēlēsim
Infografika: Valsts prezidenta ievēlēšana
Ivars Ījabs: Vējonis ir Latvijai adekvāts prezidents
Valsts prezidenta ievēlēšanas reglamentēšana
Tautas vēlētu prezidentu Latvijai?
Nobrieduši prezidentam (16.11.2009. NRA)
Atjauno diskusiju par tautas prezidentu (05.06.2012. Diena)
Levits: Prezidentu atlaist ir pārāk vienkārši (31.07.2007. LA)
Prezidenta pienākumiem jāpaliek, vēlēšanu sistēma jāmaina (25.06.2007. Diena)
Satversme nav ideāla (25.06.2007. Diena)
Dinevičs: Tautai pienācis laik atprasīt savas tiesības! (16.07.2007. LA)
Par tautas prezidentu parakstās kūtri (07.01.2010. Diena)
Katram savi nolūki, iecerot tautas vēlētu prezidentu (07.11.2009. Diena)
Tautas vēlēts prezidents kā pretspars (28.01.2015. NRA)
Shēma: Valsts prezidenta ievēlēšana

stenogrammu izvilkumi no Saeimas sēdēm, kurās notika valsts prezidenta vēlēšanas

1922. gads (Ievēlēts Jānis Čakste)
1925. gads (Pārvēlēts Jānis Čakste)
1927. gads (Ievēlēts Gustavs Zemgals)
1930. gads (Ievēlēts Alberts Kviesis)
1933. gads (Pārvēlēts Alberts Kviesis)
1993. gads (Ievēlēts Guntis Ulmanis)
1996. gads (Pārvēlēts Guntis Ulmanis)
1999. gads (Ievēlēta Vaira Vīķe-Freiberga)
2003. gads (PārvēlētaVaira Vīķe-Freiberga)
2007. gads (Ievēlēts Valdis Zatlers)
2011. gads (Ievēlēts Andris Bērziņš)
2015. gads (Ievēlēts Raimonds Vējonis)


Valsts prezidenta aizvietošana


Valsts prezidenta vietas aizpildīšana un informācija par viņa veselības stāvokli: tiesiskie aspekti
Valsts prezidenta aizvietošana


Valsts prezidenta atlaišana


Valsts prezidenta atlaišanas institūts (Kārkliņa A. Promocijas darbs, 2008)


Valsts prezidenta funkcijas/darbība


Valsts prezidenta funkciju apraksts: Dišlers K. Valsts varas orgāni un viņu funkcijas
Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis par Saeimas priekšlaicīgu vēlēšanu mehānisma pilnveidošanu
Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas Viedoklis par Valsts prezidenta funkcijām Latvijas parlamentārās demokrātijas sistēmas ietvaros
Shēma: Valsts prezidenta vieta un loma likumdošanas procesā
Shēma: Valsts prezidenta kreatīvā funkcija
Prezumpcija par valsts galvas politisko neatbildību (S. Doriņa)
Tiesu kompetence Valsts prezidenta aktu izvērtēšanā (S. Doriņa)
Līdzparaksta institūts – valsts galvas politiskās atbildības vai neatbildības garants (S. Doriņa)
Valsts galvas akti un ar tiem saistītie problēmjautājumi (S. Doriņa)


vp Likumdošanas iniciatīvas Valsts prezidenta lomas palielināšanai


Vairs Vīķes-Freibergas 22.01.2007. likuma ierosinājums par VP ievēlēšanas un atlaišanas regulējumu
Valda Zatlera 03.06.2008. likuma ierosinājums par Saeimas atsaukšanu
Valda Zatlera 06.08.2008. likuma ierosinājums par Saeimas atsaukšanu
Valda Zatlera 21.01.2009. likuma ierosinājums par Saeimas atlaišanu
Valda Zatlera 16.03.2011. likuma ierosinājums paplašināt VP pilnvaras
Andra Bērziņa 16.09.2013. likuma ierosinājums stiprināt MK


Satversmes grozījumu projekti

Satversmes grozījumu priekšlikumi starpkaru periodā, Doc.Dr.iur. Jānis Pleps
Saeimā iesniegtais Arveda Berga Satversmes grozījumu projekts (1932)
Saeimā iesniegtais Latviešu Zemnieku savienības priekšlikums (1933) (sk. arī.) (sk. arī)
Projekts “Latvijas Republikas Pamatlikums pārejas periodam” (Diena, 1991. gada 12. jūlijs)
Profesora Jura Bojāra vadībā izstrādātais Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas   Latvijas Republikas Satversmes grozījumu projekts (2002)
6. Saeimas likumprojekts Nr. 893 „Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”.
9. Saeimas likumprojekts Nr. 124/Lp9 „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.
10. Saeimas likumprojekts Nr. 297/Lp10 „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.
10. Saeimas likumprojekts Nr. 369/Lp10 „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.
11. Saeimas likumprojekts Nr. 253/Lp11 „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.
11. Saeimas likumprojekts Nr. 531/Lp11 „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.
12. Saeimas likumprojekts Nr. 84/Lp12 „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
12. Saeimas likumprojekts Nr. 121/Lp12 „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”


Latvijas Republikas 12. Saeimas Juridiskās komisijas darba grupaS Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai materiāli


Protokoli

VPDG 12.05.2015.sēdes protokols Nr.1 (darba grupas organizatoriskie jautājumi)
VPDG 25.08.2015.sēdes protokols Nr.2 (VP institūta attīstība)
VPDG 06.10.2015.sēdes protokols Nr.3 (Satv. 37.-40. pants)
VPDG 15.12.2015.sēdes protokols Nr.4 (Satv. 41. pants)
VPDG 23.02.2016.sēdes protokols Nr.5 (Satv. 42.-44. pants)
VPDG 12.04.2016.sēdes protokols Nr.6 (Satv. 45. un 46. pants)
VPDG 25.10.2016. sēdes protokols Nr. 7 (VP darbība likumdošanas jomā)
VPDG 06.12.2016. sēdes protokols Nr. 8 (Satv. 48.-51. pants)
VPDG 24.01.2017. sēdes protokols Nr. 9 (Satv. 52. pants)
VPDG 21.02.2017. sēdes protokols Nr. 10 (Satv. 53. pants un kreatīvā fnkc.)
VPDG 21.03.2017. sēdes protokols Nr. 11 (Satv. 35. un 36., un 54. pants)
VPDG 25.04.2017. sēdes protokols Nr. 12 (Darba grupas atzinums)

Prezentācijas

VP institūta attīstība
Satv. 35. un 36. pants
Satv. 37.-40. pants
Satv. 41. pants
Satv. 42.-44. pants
Satv. 45. un 46. pants
Satv. 48.-50. pants
Satv. 51. pants
Satv. 52. pants
Satv. 53. pants
Satv. 54. pants
Likumdošanas kvalitāte
Par KTK secinājumiem
Par kreatīvo funkciju

atzinums un citi materiāli

Darba grupas atzinums
Atslepenot Valsts prezidenta ievēlēšanu, Diena, 11.09.2017.
Prezidents pats savu iniciatīvu par tautas vēlētu prezidentu uz Saeimu nevirzīs, LNT ziņas, 27.08.2017.
Tautas mandāts prezidentam, NRA, 28.06.2017.
Vējonis: 2019. gadā Valsts prezidentu jāvēl visai tautai, Latvijas Avīze, 22.06.2017.
Intervija ar Satversmes tiesas jaunievēlēto priekšsēdētāju Inetu Ziemeli, Ir, 01.06.2017.
Intervija ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju I. Ziemeli. Latvijas Avīze, 26.05.2017.
Noslēdzas darba grupas diskusijas, Jurista Vārds, 23.05.2017.
Vai esam gatavi, vēlot prezidentu, būt tauta? NRA, 18.05.2017.
Valsts prezidenta vēlēšanu kārtības maiņa. Riski un iespējas (intervija ar E. Pastaru). Diena, 10.05.2017.
Levits E. Par Saeimas darba grupas par Valsts prezidenta pilnvarām secinājumiem. 20.03.2017.