Mūs atbalsta

Vistuvāk jēdziena “atbalstītājs” izpratnei ir vārda angliskais analogs “contributor”, kam latviskajā tulkojumā ir trīs nozīmes: (1) atbalstītājs; veicinātājs; (2) ziedotājs; (3) grāmatas līdzautors vai konferences/semināra referents. Tas nozīmē ja arī TZPI domnīcu un diskusiju dalībnieks. Ar jēdzienu “atbalstītājs” mēs saprotam tās fiziskās un juridiskās personas, kuras  TZPI projektu realizēšanā ir sniegušas finansiālu, metodoloģisku vai praktisku (kā intelektuālu, tā tehnisku) palīdzību. Pārskaitīt visus TZPI atbalstītājus, kuri institūta daudzskaitlīgos pasākumus ir veicinājuši, ņemot tiešu dalību, palīdzot tos radīt vai atvēlot tiem finanšu līdzekļus, būtu apjomīgs darbs. Taču atsevišķi atbalstītāji ir sevišķas pieminēšanas vērti.
TZPI pasākumiem ir bijuši dažādi finansiāli atbalstītāji -gan fiziskas, gan juridiskas personas (piemēram, Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome, Ziedonis Čevers, Imants Parādnieks, Jūrmalas pilsētas dome, Rietumu banka, Viktora Tihonova, Jāņa Kārkliņa, Agra Bitāna un Laura Liepas vadītie advokātu biroji u.c.). Neapšaubāmi TZPI atbalstītāju lokā ir jāierindo Sandru Notrumu, Ramonu Polmani, Krišjānu Beberi un Māri Kundziņu, kuri ar savu darbu ir sekmējuši TZPI projektus. Tāpat par neapšaubāmiem atbalstītājiem ir jāuzskata ’’Latvijas Vēstnesi’’, ’’Tiesu namu aģentūru’’, producēšanas kompāniju ’’Red Dot Media’’ un pētījumu centru ’’SKDS’’. No plašsaziņas līdzekļiem visvairāk TZPI aktivitātes ir atbalstījis ’’Dienas Bizness’’ un ’’Jurista Vārds’’. Institucionālā līmenī
atbalsts visvairāk ir saņemts no Saeimas, Tieslietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Augstākās tiesas un Tiesu namu administrācijas. Akadēmiskajā līmenī neapšaubāmi par TZPI lielākajiem atbalstītājiem ir jāsauc Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte. Amatpersonas: Valsts prezidenti, ministri, kuri TZPI rīkotajos pasākumos ir teikuši uzrunas un eksperti, kuri atsaukušies un līdzdarbojušies projektos,
ir ievērojams pulks, kas pārsniedz skaitli 100, kamdēļ visus pārskaitīt būtu grūts uzdevums, taču institūta kopsapulcē 2019.gada nogalē vienbalsīgi tika nolemts, ka par vislielāko atbalstītāju ir jāuzskata Valsts prezidents Egils Levits, kurš tika iecelts par Biedrības goda biedru.