Kontakti


TZPI valdes priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes profesors,
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis
Dr.iur. Ringolds Balodis
Ringolds.Balodis (at) lu.lv


bk_B6F8543

TZPI valdes locekle, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes prodekāne,
asociētā profesore
Dr.iur.  Annija Kārkliņa
Annija.Karklina (at) lu.lv