Par reliģisko organizāciju normatīvo regulējumu pasaulē

Reliģijas nozīme ASV Konstitūcijā un tā ietekme uz visu pasauli (R.Balodis)