VI un VII nodaļa

Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole. Sagatavojis autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā.
Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013.

SMALL_PHPKJPRVO__K460301k

 

6. nodaļas ievads (V. Krūmiņa)
83. pants (J. Briede)
7. nodaļas ievads (I. Sudraba)
87. un 88. pants (R. Balodis, E. Danovskis)