Patstāvīgās (autonomās, neatkarīgās) iestādes

Šobrīd Latvijā ir izveidotas sekojošas patstāvīgās (sauktas arī par autonomām vai neatkarīgām iestādēm): Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Tiesībsarga birojs, Centrālā vēlēšanu komisija un Centrālā zemes komisija. (Pārskats par patstāvīgajām iestādēm)

  1. Satversmes 58.panta komentārs (2019)
  2. Diskusija pie Tiesībsarga par patstāvīgajām iestādēm (2019), diskusijas video skatīt šeit
  3. Satversmes tiesas 2020.gada 20.februāra spriedums lietā Nr. 2019-09-03 (FKTK lēmumu leģitimitātes lieta) 
  4. Par judikatūru patstāvīgo iestāžu jautājumā (2019)
  5. Dažādi