TZPI valdes priekšsēdētājs Ringolds Balodis kopā ar Latvijas Republikas Valsts prezidentu Egilu Levitu, Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci un Satversmes tiesas priekšsēdētāju Inetu Ziemeli Saeimas namā atklāj TZPI atbalstītu grāmatu par likumdošanu

2019.gada 11.jūnijā plkst.14.00 Saeimas dzeltenajā zālē notika ’’Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. ’’Likumdošana’’’’ svinīgais atklāšanas pasākums. Pasākumu atklāja ar svinīgām uzrunām Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, jaunievēlētais Latvijas Republikas Valsts prezidents Egils Levits, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un TZPI valdes priekšsēdētājs Ringolds Balodis.

Foto: Ieva Ābele, Saeima

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece slavēja autorus par teicamu darbu, pateicās profesoram Ringoldam Balodim par projekta sekmīgu novadīšanu. Jaunievēlētais Valsts prezidents, kurš vienlaikus ir arī viens no grāmatas autoriem, Egils Levits grāmatas atklāšanā  atzina, ka Satversmes komentāri ir ieejas durvis Satversmes būtībā.

Līdzšinējie Satversmes komentāri pagaidām ir augstākā virsotne, kuru esam sasnieguši Satversmes interpretācijā. Satversmes tiesas priekšsēdētāja profesore Ineta Ziemele savukārt atzina, ka tiesa ar nepacietību gaidīja tieši šīs Satversmes nodaļas komentāru grāmatas iznākšanu, jo pēdējā laikā pieteikumos nākas saskarties tieši ar likumdošanas procedurālajiem aspektiem.

Jāatzīmē, ka TZPI ir ilggadējs ‘’Latvijas Vēstneša’’ sadarbības partneris, kas sadarbojas ar oficiālo valsts izdevēju jau kopš 2014.gada. Satversmes komentāru dižprojekta ‘’Likumdošanas’’ nodaļas  atsevišķus pantus komentējuši   TZPI biedri Ringolds Balodis (priekšvārds, 76.pants un panta ielikums), Annija Kārkliņa (73.pants) un Edvīns Danovskis (69., 70., 71 un 72.panti).

Par Satversmes zinātniskajiem komentāriem

https://lv.wikipedia.org/wiki/Satversmes_koment%C4%81ri

Par ’’Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. ’’Likumdošana’’’’ svinīgais atklāšanas pasākumu

Piektais Satversmes komentāru sējums –  par likumdošanas procesu

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28052-i-murniece-musu-satversmi-caurauz-dzilas-parlamentarisma-un-demokratijas-idejas

https://juristavards.lv/zinas/274846-saeimas-priekssedetaja-musu-satversmi-caurauz-dzilas-parlamentarisma-un-demokratijas-idejas/

LV.LV: Atvērta likumdošanai veltīta Satversmes komentāru grāmata

https://juristavards.lv/zinas/274847-atverta-likumdosanai-veltita-satversmes-komentaru-gramata/

https://juristavards.lv/zinas/274846-saeimas-priekssedetaja-musu-satversmi-caurauz-dzilas-parlamentarisma-un-demokratijas-idejas/

https://lvportals.lv/dienaskartiba/305146-atverta-likumdosanai-veltita-satversmes-komentaru-gramata-2019

https://lvportals.lv/dienaskartiba/305142-i-murniece-musu-satversmi-caurauz-dzilas-parlamentarisma-un-demokratijas-idejas-2019

http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/atklats-satversmes-v-nodalas-komentaru-septito-sejumu/

Foto un video

https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72157709033684126

https://www.youtube.com/watch?v=gx_Y_pWkq6A

Comments are closed.