TZPI Saeimā noorganizē diskusiju par Latvijas parlamentārismam svarīgu tematu

TZPI, sekojot savos statūtos nostiprinātām mērķim ’’veicināt, lietpratēju un ekspertu diskusijas par dažādiem tiesībpolitiskiem jautājumiem, kuru rezultātā censties nonākt pie izpratnes par valdošo viedokli profesionāļu lokā’’, 2021.gada 12. martā  noorganizēja ekspertu diskusiju par Saeimas deputātu imunitāti. Diskusijā, kas noritēja attālināti, videokoferences režīmā, Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas un Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas vadība pateicās TZPI par Latvijas parlamentārismam svarīgā temata aktualizēšanu. Diskusijas stenogramma un video ir pieejami Saeimas mājas lapā.

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas un Juridiskās komisijas rīkotajā diskusijā, ko iniciēja TZPI piedalījās Saeimas deputāti, tiesību zinātņu eksperti, Tieslietu padomes, kā arī tiesībsargājošo institūciju pārstāvji. Par diskusijas iemeslu kalpoja atgadījums ar 13.Saeimas deputāta Aldi Adamoviču. Deputāta telefona sarunas pusgada garumā noklausījās, kā arī ilgāku laiku novēroja viņa divus dzīvokļus. Šādas operatīvas novērošanas iemesls, bija iespējams prettiesiski izšķērdēti budžeta līdzekļi 60 euro apjomā. TZPI diskusiju rosināja uzskatot, ka visas sabiedrības interesēs ir izprast parlamentāriešu kriminālprocesuālās imunitātes saturu un robežas, kā arī samērīgumu. Ja par visai maznozīmīgu iemeslu var tik ilgstoši, operatīvā kārtā novērot tautas priekšstāvi, tad ar ko rēķināties ierindas pilsonim? Tāpat parlamentārisma interesēs ir izvērtēt Satversmē ietvertas plašas deputātu neaizskaramības (imunitātes) garantijas no mūsdienu skatījuma.  

Jurista Vārda 2021.gada 13. aprīļa izdevuma publikāciju par tematu skatīt šeit.

Comments are closed.