Pēc TZPI priekšsēdētāja Ringolda Baloža ierosmes, Valsts prezidents organizē apspriedi par Satversmes VIII nodaļas komentāriem

Rīgas pilī, 2020.gada 10.martā Valsts prezidents Egils Levits, pēc TZPI priekšsēdētāja, profesora Ringolda Baloža ierosmes, organizēja apspriedi ar Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas “Pamattiesības” lietišķo komentāru grāmatas autoriem, kurā lēma par unikālas grāmatas par cilvēktiesībām veidošanu.

Kopš pabeigts darbs pie Satversmes VIII nodaļas ’’Cilvēka pamattiesības’’ zinātnisko komentāru rakstīšanas, ir pagājuši apaļi 10 gadi.  Konstitucionālo tiesību doktrīnā pa šo laiku klāt nākuši virkne jaunu jēdzienu, atsevišķas pamattiesību ir ieguvušas jaunus Satversmes tiesas un Augstākās tiesas skaidrojumus. Citas cilvēktiesības un vispārējie tiesību principi savukārt ir saņēmuši papildus tiesas atziņas. Attīstījusies pamattiesību ierobežojuma konstitucionalitātes izvērtēšana, tāpat Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra pa desmit gadiem ir ievērojami attīstījusies. Uzskaitītie iemesli ir pietiekami svarīgi, lai taptu jauni Satversmes VIII nodaļas skaidrojumi.

Valsts prezidenta Egila Levita tikšanās ar Satversmes 8. nodaļas komentāru autoriem. Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Jaunie VIII nodaļas ’’Cilvēka pamattiesības’’ komentāri atšķirībā no 2011.gadā izdotajiem, nodēvēti par ‘’Lietišķajiem’’, tādejādi pasvītrojot gan jauno komentāru saturu, struktūru un ievirzi. Komentāri iecerēti vairāk orientēti uz praktisko lietotāju. Projekta vadītājs R.Balodis daļu komentētāju Satversmes VIII nodaļā ir aicinājis no 2011.gada projekta (piemēram, Egils Levits, Ilma Čepāne, Valentija Liholaja, Jautrīte Briede, Ineta Ziemele, Artūrs Kučs, Jānis Nemanis, Edvīns Danovskis, Jānis Pleps, Artis Stucka u.c), bet daļa rakstītāju, kas konstitucionālo tiesību laukā ir nepārprotami  sevi apliecinājuši, kā augstas raudzes speciālisti (piemēram,  Irēna Kucina, Ilze Tralmaka, Jānis Rozenbergs u.c.). Atsevišķiem rakstiem, kas skaidros efektīgākos  ceļus pamattiesību aizsardzībai (piemēram, Satversmes tiesā, valsts iestādē u.c.) ir pieaicināta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa, Tiesībsargs Juris Jansons, Augstākās tiesas senatore Jautrīte Briede, Civiltiesību zinātņu katedras vadītājs Jānis Kārkliņš un Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis Mārtiņš Mits. Redkolēģijā piekritis darboties ir pirmais Satversmes tiesas priekšsēdētājs, profesors Aivars Endziņš.

TZPI priekšsēdētāja Ringolda Baloža uzruna Satversmes 8. nodaļas komentāru autoriem. Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Ņemot vērā, ka ‘’Latvijas Vēstnesis’’ pārtrauc savu izdevējdarbību, lietišķos komentārus izdot ir apņēmusies Tiesu namu aģentūra, kas ir valstī pazīstams kvalitatīvas juridiskas literatūras izdevējs. TNA izdevumi ir nozīmīgs judikatūras un tiesu prakses avots, kas palīdz tiesu prakses pētīšanā, juridiskās domas un juridiskās kultūras veidošanā.

Komentārus iecerēts pabeigt pāris gados.

Valsts prezidenta kancelejas publikācija “Sācies darbs pie Satversmes VIII nodaļas komentāriem”, 10.03.2020.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit

Comments are closed.