Tiesību zinātņu pētniecības institūtam aprit septiņi gadi!

2013.gada 7.aprīlī Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā ar vienoto reģ. Nr. 40008207850 tika ierakstīta biedrība ’’Tiesību zinātņu pētniecības institūts’’ (TZPI). Par biedrības mērķi tika izvirzīta augsti kvalificētas zinātniskas pētniecības veikšana juridiskajā zinātnē, kā arī nacionāla pašlepnumu veicināšana sabiedrībā, ko biedrība apņēmās, popularizējot Latvijas nacionālās tiesību sistēmas savdabību. Vai šajos aizvadītajos gados tas biedrībai ir izdevies? Biedrība ir sekmīgi organizējusi vairākas konferences, gādājusi par sabiedriski nozīmīgu domnīcu un pētījumu organizēšanufilmu veidošanu, grāmatu tapšanu un izdošanu. Ikvienā no TZPI darbiem centrālā vieta ir Latvijas, kā nacionālas valsts identitātes stiprināšana un Latvijas Republikas Satversmes vērtības.

Comments are closed.