Pirmais neatkarības laiks (1918-1934)

Vanaga Satversmes komentārs (1948)