Nozīmīgākie TZPI notikumi 2019 – 2020 gadu mijā: Tikšanās ar Valsts prezidentu, FKTK un FNA vadību, Augstākās tiesas biļetena raksts u.c.

Aizejošā gada nogale un 2020.gada janvāra mēnesis Tiesību zinātņu pētniecības institūtam ir bijis piesātināts ar dažādiem notikumiem, kas lielākoties noris aprīlī gaidāmās zinātniskās konferences ’’Bankas mainīgajā pasaulē’’ zīmē. Ir notikušas virkne domnīcas, kurās iesaistījušies advokāti, tiesneši, AML eksperti, amatpersonas un prokurori. Minēto diskusiju atreferējumi guvuši atspoguļojumu valsts centrālajos plašsaziņas līdzekļos. Šai laikā SKDS ir uzsācis iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju par konferencē aplūkojamiem tematiem, kas februārī tiks prezentēts ar SKDS vadītāja Arņa Kaktiņa skaidrojumu.  2020.gada 15.janvārī TZPI un Banku augstskolas pārstāvji tikās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, kuram tika pasniegts biedrības goda biedra diploms. Viens patīkams izņēmums, kas nav saistīts ar banku konferenci, bija Augstākās tiesas izdevumā publicētais raksts par TZPI un Latvijas Vēstneša’’ mediju komunikāciju ar tiesām grāmatas atvēršanas svētkiem.

1. 2019.gada decembra Augstākās tiesa Biļetens Nr.19. 

1. Augstākās tiesas administrācijas izdotajā periodiskajā izdevumā publicēts raksts par TZPI veidoto un Latvijas Vēstneša izdoto grāmatu ’’TIESAS UN MEDIJU KOMUNIKĀCIJA. SABIEDRISKĀ VIEDOKĻA UN MEDIJU IETEKME UZ TAISNĪGU TIESU’’ un tās atvēršanas svētkiem, kas norisinājās 2019.gada 18.oktobrī. (links un atvēršamas postu) Biļetenā papildus rakstam pievienoti divu grāmatas līdzautoru Aigara Strupiša  un Daces Mitas uzrunas no grāmatas atvēršanas svinībām. Senators, Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājs  A.Strupišs grāmatu nodēvē par ’’nebijušu projektu’’ norādot, ka ’’grāmata ir liels solis gan mediju un tiesas izpratnes veidošanai,  gan tuvināšanos sabiedrībai’’. Savukārt senatore D.Mita norāda, ka ’’grāmatas virsvērtība ir dažādo skatpunktu jautājumā par tiesu un mediju komunikāciju apkopošana vienā izdevumā.’’

2. TZPI biedru kopsapulce 2019.gada 9.decembrī un tai sekojošā tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu

Gadu mijas izskaņā notika kārtējā TZPI kopsapulce, kurā atkārtoti tika pārvēlēts institūta priekšsēdētājs profesors Ringolds Balodis. Kopsapulcē tika lemts arī par virkni jaunu papildinājumu un grozījumu biedrības statūtos.

Cita starpā statūtos tika paplašināti institūta mērķi un uzdevumi, piemēram, paredzot, ka TZPI rīkos zinātniskas konferences, seminārus,  sagatavos vai arī pasūtīs atzinumus par dažādiem tiesību un Latvijas pilsoniskai sabiedrībai aktuāliem jautājumiem. Tāpat statūtos nu ir paredzēts, ka TZPI veicinās, lietpratēju un ekspertu diskusijas par dažādiem tiesībpolitiskiem jautājumiem, kuru rezultātā centīsies nonākt pie izpratnes par valdošo viedokli profesionāļu lokā. Kopsapulcē pirmo reizi kopš TZPI izveidošanas tika nolemts izmantot statūtu 13.punktu, kas paredz goda biedru iecelšanu. Par goda biedru ņemot līdzšinējo iesaisti TZPI aktivitātēs un profesionālo devumu deviņos biedrības organizētajos projektos un pasākumos, par biedrības goda biedru tika iecelts TZPI projektu regulārs atbalstītājs Latvijas Republikas Valsts prezidents Egils Levits. Diploms, kas apliecina Egila Levita goda biedra statusu TZPI tika pasniegts Valsts prezidenta pilī 2020.gada 15.janvārī. Tikšanās laikā bez TZPI pārstāvjiem dalību ņēma arī zinātniskās konferences “Bankas mainīgajā pasaulē” līdzorganizatori LZAP priekšsēdētājs Dr.iur. Jānis Rozenbergs un Banku augstskolas prorektors Andris Nātriņš. Sarunas gaitā ar prezidentu tika pārrunātas biedrības līdzšinējās zinātniskās darbības pilsoniskas sabiedrības un tiesiskas valsts stiprināšanā, kā arī ieskicēti galvenie apskatāmie temati biedrības tuvākajā pasākumā – zinātniskajā konferencē “Bankas mainīgajā pasaulē”. Tikšanās laikā ar Valsts prezidentu TZPI valdes priekšsēdētājs profesors Ringolds Balodis uzsvēra, ka situācijā, kad valstī tiek realizēts vērienīgs valdības ’’remonts’’ finanšu sektorā, zinātniekiem ir jāspēj sniegt sava artava labas likumdošanas procesā, atrodot labāko iespējamo līdzsvaru starp starptautiskām un nacionālām interesēm. Ieviešot ieteikumus, kas domāti mūsu tiesību sistēmas uzlabošanai, jācenšas radīt vislabāko, ilgtspējīgāko tiesisko regulējumu un praksi, kas nebūtu balstīta pārmērībās. Institūta vadītājs atzina, ka būtiski diskutēt ekspertu un pētnieku lokā, lai pilnvērtīgāk izpētītu esošo situāciju un vēlamos attīstības scenārijus. Tādēļ TZPI sadarbībā ar Banku augstskolu  ir uzņēmies organizēt zinātnisko konferenci “Bankas mainīgajā pasaulē”, tajā apvienojot pētniekus, ekspertus un valsts amatpersonas no tiesībzinātnes, finansu, ekonomikas un digitālo tehnoloģiju jomām.

3.TZPI pārstāvju un atbalstītāju tikšanās ar amatpersonām 2020.gada janvārī.

Lai iesaistītu TZPI un Banku augstskolas rīkotās konferences “Bankas mainīgajā pasaulē” aktivitātēs arī atbildīgās nozares institūcijas janvārī TZPI un Banku augstskolas pārstāvji tikās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju Santu Purgaili, kā arī ar Finanšu nozares asociācijas padomes priekšsēdētāju Sanitu Bajāri. Tiekoties ar amatpersonām tika pārrunātas aktualitātes finanšu nozarē un iespējamā iesaiste konferencē.

4. Ekspertu domnīcas un publikācijas medijos par tām

Gatavojoties TZPI un Banku augstskolas rīkotajai konferencei “Bankas mainīgajā pasaulē”, TZPI pagājušā gada decembrī un arī šī gada sākumā organizēja ekspertu, lietpratēju domnīcas par konferences saistītajiem tematiem, lai tos aktualizētu sabiedrībā. Eksperti ir diskutējuši par šobrīd notiekošajām aktualitātēm banku sektorā, par banku maksātnespējām un likvidācijas aspektiem, par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas problēmām, par AML pārbaudēm un datu aizsardzību, informācijas apmaiņu. Ekspertu diskusijas atspoguļotas nedēļas žurnālā Dienas Bizness, laikrakstā Diena un Neatkarīgā Rīta Avīze.

5. SKDS veic iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju par finanšu sektorā notiekošo

Lai padziļināti izpētītu sabiedrības viedokli par šobrīd notiekošo finanšu sektorā, konferences “Bankas mainīgajā pasaulē” ietvaros SKDS veic pētījumu. Aptaujas ietvaros tiek aptaujāti gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji. Kā teic SKDS direktors Arnis Kaktiņš: “Šis pētījums iezīmēs sabiedrības izpratni par valstsvīru identificētajām problēmām finanšu sektorā, kā arī tās vērtējumu par padarīto, lai šīs problēmas risinātu. Manuprāt, tas būs labs pamats ekspertu tālākām diskusijām!”
Comments are closed.