Pirms-konferences ‘’iesildīšanās’’ pasākumi (domnīcas, diskusijas un publikācijas)

Finanšu sektors pēdējos gados piedzīvo radikālas pārmaiņas – virkne jaunu pienākumu un funkciju, kas paredz arvien detalizētāku klientu finanšu plūsmu pārzināšanu. Tas rada nepieciešamību veidot starpdisciplināras pētnieku vai ekspertu grupas, jo pilnvērtīgu izpratni par bankām mainīgajā pasaulē un dzīvotspējīgiem to biznesa modeļiem  ir iespējams iegūt apvienojot tiesību zinātnieku, finansistu, ekonomistu un digitālo tehnoloģiju pārzinātāju kompetenču jomas. 

Tiesību zinātņu pētniecības institūts, sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, iesaistot ekonomistus, juristus un amatpersonas rīko diskusijas, intervijas un domnīcas par konferences tematiem.

Nr.1. ’’Dienas Bizness’’ publikācija:  Par nepieciešamību organizēt konferenci

Nr.2.  Diskusija un publikācija ’’NRA’’: Notiekošais banku sektorā, banku maksātnespēja un likvidācijas aspekti

Nr.3. Publikācija ’’NRA’’ : Datu aizsardzība, informācijas apmaiņa un nesamērīgais administratīvais slogs

Nr.4 ’’Dienas Bizness’’ publikācija par diskusiju: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas problemātika

Nr.5. ’’Dienas’’ publikācija par ekspertu diskusijuPar AML pārbaudēm un ar to saistītajām problēmām finanšu sektorā

Nr.6. Banku augstskolas domnīca prezentējot SKDS veiktā pētījuma rezultātus par sabiedrības viedokli par notiekošo finanšu sektorā

Nr.7. ’’Dienas Bizness’’  ekspertu diskusija (videoieraksts) un publikācija: Par Latvijas Bankas jaunā prezidenta izaicinājumiem un darāmajiem darbiem

Nr.8 ’’Jurista Vārda’’ lietpratēju un ekspertu viedokļu apmaiņa par Latvijas Bankas un FKTK apvienošanu

Citas publikācijas par konferences saistītiem tematiem