Domnīca nr.5

Piektajā TZPI organizētā ekspertu domnīca notika 12.12.2019. Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Tajā eksperti izteica viedokli par AML pārbaudēm un ar to saistītajām problēmām finanšu sektorā.

Diskusijā piedalījās TZPI valdes priekšsēdētājs Ringolds Balodis, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, LU Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs, asociēts profesors Jānis Kārkliņš un Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors Juris Juriss.

Domnīcas dalībnieka Gunāra Kūtra viedoklis atspoguļots laikraksta Diena 16.12.2019. rakstā Tā vairs nav demokrātija, virzāmies uz totalitārismu

Ekspertu viedokļi atspoguļoti laikraksta “Diena” 15.01.2020. rakstā Nepietiek, ka šķiet aizdomīgs – jāpierāda, ka noziedzīgs

Video fragmenti no TZPI domnīcas, kas daļēji publicēta laikraksta Diena, 15.01.2020. “Nepietiek, ka šķiet aizdomīgs – jāpierāda, ka noziedzīgs”