TZPI 13.10.2016. sarīko starptautisku konferenci, kurā piedalās eksperti no visām Eiropas savienības dalībvalstīm

No 2016. gada 13. – 16. oktobrim  Tiesību zinātņu pētniecības institūts, sadarbībā ar Eiropas Valsts un Baznīcas konsorciju, Jūrmalas pilsētu, Rietumu banku un ar Latvijas Republikas Aizsardzības un Tieslietu ministriju, Saeimas un Latvijas Universitātes atbalstu rīkoja starptautisku konferenci par kapelānu darbību Eiropas Savienības dalībvalstīs.

kopbilde_consortium

Konference ilga trīs dienas, no šā gada 13. līdz 16. oktobrim. Par konferences norises vietu tika izvēlēta viesnīca “SemaraH Hotel Lielupe” Jūrmalā, Bulduru prospektā 64/68. Konferencē piedalījās tiesību zinātnieki, no kuriem liela daļa ir augstskolu profesori un gandrīz ikviens ir tiesību, teoloģijas vai filozofijas zinātņu doktors. Dalībnieki pārstāvēja gandrīz visas Eiropas Savienības dalībvalstis.

Konferences darbs tika organizēts trijās pamatsekcijās: Kapelānu dienests ieslodzījumu vietās, Kapelānu dienests bruņotajos spēkos un Kapelānu dienests slimnīcās un sociālās aprūpes iestādēs.

consortium_foto

Saskaņā ar kanoniskajām jeb Romas katoļu baznīcas tiesībām kapelāni  ir tādi garīdznieki, kuri kalpo  tādiem baznīcas locekļiem, kuriem sakarā ar saviem sevišķajiem dzīves apstākļiem (piemēram, slimošanu vai ceļošanu) nav pieejama parastā pastorālā aprūpe. Savukārt no modernas valsts viedokļa jautājums par kapelānu dienestu galvenokārt ir jautājums par reliģisko organizāciju darbību publiskās iestādēs.

Latviju konferencē pārstāvēja Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Garīgās aprūpes dienesta vadītāja, kapelāne Dana Kalniņa-Zaķe, Latvijas Universitātes profesors Ringolds Balodis,  Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Cietumu kapelānu dienesta vadītājs Mārtiņš Krūklis, kā arī Jūrmalas pilsētas domes  deputāte Anita Adijāne.

consortium3

Konferences atklāšanas ceremonijā Tiesību zinātņu pētniecības institūta valdes priekšsēdētājs profesors R.Balodis savā uzrunā konferences dalībniekiem atzīmēja, ka ’’Konferences izvēlētais temats ir ārkārtīgi nozīmīgs ne tikai valsts tiesību, bet visas sabiedrības skatījumā, jo kapelānu virsuzdevums ir nodrošināt morālu atbalstu īpašās iestādēs, ikvienam cilvēkam neatkarīgi no viņa reliģiskās pārliecības.’’ Konferences gaitā izskanēja konkrēti priekšlikumi kā uzlabot kapelānu darbību Eiropā un pasaulē. Konferences dalībnieki pasākuma ietvaros apmeklēja Latvijas Republikas Saeimu un Latvijas Universitāti, kur tikās ar rektoru, profesoru Indriķi Muižnieku.

CONSORTIUM_REKTORS

Eiropas valsts un baznīcas konsorcija ietvaros rīkotās konferences notiek jau kopš 1989. gada. Tās notiek reizi gadā un ir veltītās konkrētām tēmām, piemēram, reliģisko organizāciju finansēšana, Islāms un Eiropas Savienība, diskriminācijas problemātika, reliģiskie aspekti darba tiesībās, reliģija valsts finansētajās skolās u. tml. Konferences ietvaros tiek sagatavoti ziņojumi par Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pēc konferencēm šie materiāli tiek apkopoti un izdoti vienotā izdevumā. Šiem izdevumiem ir liela zinātniskā vērtība Eiropas un pat pasaules līmenī, jo analogi pētījumi šajā jomā netiek veikti. Tiesību zinātņu pētniecības institūta sadarbība ar konsorciju ir uzskatāma par sasniegumu, jo ļauj pildīt tā statūtos noteikto mērķi – popularizēt Latvijas nacionālās tiesību sistēmas savdabību lai veicinātu sabiedrībā veselīgu nacionālu pašlepnumu. Konkrētajā gadījumā popularizējot Latvijas valsts un baznīcas attiecību modeli ārpasaulē.

Konferences programma pieejama šeit.
Foto no konferences pieejamas šeit.
Konsorcija mājaslapa pieejama šeit.
Church law society news letter.
Jurista vārds 01.11.2016.
Church law society news letter.

Comments are closed.