Kārtējā TZPI konference pārtop par grāmatu, kas tiek veltīta demokrātijas un tiesiskas valsts stiprināšanai. Grāmatas rakstu autori Valsts prezidents Egils Levits, Augstākās tiesas senatori, Satversmes tiesneši, profesori, žurnālisti, advokāti un daudzu citu nozaru lietpratēji


“Latvijas Vēstneša” apgāds sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultāti, pētījumu centru SKDS, zvērinātu advokātu biroju ’’Eversheds Sutherland Bitāns’’ un ’’Jāņa Kārkliņa advokātu birojs’’ finansiālo atbalstu 2019.gada 18. oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā notika grāmatas “Tiesas un mediju komunikācija. Sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu” atvēršana.

Grāmatas pamatā TZPI 2018.gada 25.janvārī rīkotās konferences referāti, ”domnīcas” un SKDS pētījums par iedzīvotāju, advokātu un tiesnešu attieksmi pret Latvijas tiesu sistēmu un komunikāciju ar sabiedrību. Virkne rakstu ir agrāk nepublicēts materiāls, kas aplūko tiesu komunikāciju (D.Mita, A.Kovaļevska ”Tiesu komunikācijas attīstība Latvijā”; R.Zvejniece ”Tiesu sistēmas komunikācijas dokumenti, to izstrāde un ieviešana; M.Fririhsone ”Profesionāla žurnālista ieteikumi tiesnešu komunikācijai ar medijiem”; R.Rozenbergs ”Ilgstoši tiesu procesus atspoguļojoša žurnālista pārdomas” u.c.). Grāmatas atvēršanas svinības bija ietverta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes rīkotās 7. starptautiskās zinātniskās konferences „Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās” pasākumos. Tas arī saprotams, jo  jo tiesu varas pratība komunicēt ar sabiedrību ir viens no mūsdienu pasaules izaicinājumiem, kurai arvien vairāk jāpievērš tiesas un līdz ar to arī juristu izglītības iestāžu uzmanība. Jaunā grāmata, kas tapusi pēc TZPI vadītāja profesora Ringolda Baloža iniciatīvas  objektīvi var raksturot. kā ”nebijis mēģinājums analizēt Latvijas justīcijas komunikācijas labo praksi”.  Ir svarīgi, lai tiesu sistēmai piederīgie ne tikai runātu ar sabiedrību, bet runātu sabiedrībai saprotamā valodā, vienlaikus saglabājot profesionālo specifiku.

Grāmatas atvēršanas pasākumā piedalījās un uzrunas teica Valsts prezidents Egils Levits, kultūras ministrs Nauris Puntulis, Saeimas Mediju politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda, Augstākās tiesas senatore Dace Mita, Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Arta Ģiga, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un TZPI vadītājs, profesors Ringolds Balodis. Pasākumu vadīja Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs.


Tiešraides video
Fotogrāfijas atrodamas Latvijas Vēstneša Facebook foto galerijā

Foto:  Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidents kanceleja

Publikācijas:

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Biļetenes Nr.19 (2019.g. decembris)

Neatkarīgā Rīta Avīze, 12.11.2019.

Izpratne par tiesām ir daļa no sabiedrības izpratnes par valstiskumu, Latvijas Universitātes izdevums Alma Mater, 2019.gada #4

Grāmata par trešās un ceturtās varas attiecībām, Jurista Vārds, 29.10.2019.

Latvijas Vēstneša portāls, 21.10.2019.

Comments are closed.